Bonsai Lát Gỗ

1.199.000$

Sản phẩm: Bonsai Lát Gỗ
– Mẫu Bonsai với tán làm bằng lát gỗ linh sam giúp việc dán rêu trở nên dễ dàng hơn
Video sản phẩm: